ประมวลภาพ การแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20

20 กุมภาพันธ์ 2563

 

ประมวลภาพ การแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 "ราชภัฏลำปางเกมส์" สายสัมพันธ์แห่งกีฬา สายสัญญาแห่งประเพณี ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

11 กุมภาพันธ์ 2563

12 กุมภาพันธ์ 2563

13 กุมภาพันธ์ 2563

14 กุมภาพันธ์ 2563

15 กุมภาพันธ์ 2563

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง