ทุนการศึกษาโครงการ “โลตัส นิวเจน นิวจาน”

24 พฤศจิกายน 2564

ด้วยมูลนิธิโลตัสส์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาโครงการ “โลตัส นิวเจน นิวจาน”

ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความเป็นผู้นำ

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท

หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

FB : งานแนะแนวฯ ม.ราชภัฏลำปาง  โทร 054-237399 ต่อ 4102  

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง