นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิค 19 (รอบที่ 4)

26 พฤศจิกายน 2564

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นำนักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอเมืองลำปาง บริเวณหอประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง รอบ 4 เข็มที่ 1 AstraZeneca จำนวน 35 คน คลิกดูรูปเพิ่มเติม

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง