ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงทุนการศึกษา

30 พฤศจิกายน 2564

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ กำหนดจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและประกวดดนตรีโฟลค์ซอง "ชิงทุนการศึกษา"
ณ เวทีกลางงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2564
 
จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจุฬาลักษณ์ กันชาติ แผนกส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน โทร 054-256078 หรือ 083-5752813
 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง