การตรวจเชื้อไวรัสโควิค-19 ( Covid-19 Antigen Test Survey) ให้กับนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

7 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ 2 นักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าเรียนและทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คลิกดูรูปเพิ่มเติม

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง