ขอเชิญชวน นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ร่วมกิจกรรมสร้างบ้าน แปงเมือง

8 ธันวาคม 2564

กิจกรรมออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4
<img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2d/1/16/1f4cd.png" alt="
https://www.facebook.com/dsd.lpru

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง