การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดลำปาง

9 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นำโดย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษปริเยศ สิทธิสรวง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารอุษา โบสถ์ทอง และผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโชติมนต์ สีตาบุตร

เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2563 ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คลิกดูรูปเพิ่มเติม

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง