วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ"

20 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม ”จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาชมรม LPRU กตัญญูคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสวนสามสอ และล้างทำความสะอาดพื้นถนนในมหาวิทยาลัย โดยได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำ จากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในกิจกรรม ”จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาพ : หอมนวล ศรีริ ข่าว : บุญรักษา ปัญญายืน

ดูรูปภาพ คลิ๊ก!!

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง