โรคไข้หวัดใหญ่

14 ธันวาคม 2564

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ทุกคนต้องเคยเป็นกันมาบ้าง บางคนเป็นบ่อย บางคนนาน ๆ จะเป็นสักที
แต่โรคนี้สามารถเป็นได้ทั้งปี ถึงแม้จะเป็นโรคที่ไม่ถึงกับอันตรายอะไรนัก แต่ก็สร้างความรำคาญให้แก่เราไม่น้อย งั้นมาดูกันว่า โรคนี้จะมี สาเหตุ อาการ และวิธีรักษา อย่างไรบ้าง
อ้างอิงข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง