กรอกแบบสำรวจการตรวจเชื้อไวรัสโควิค-19 ( Covid-19 Antigen Test Survey)

20 ธันวาคม 2564

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ประกาศเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID - 19 (Antigen Test Survey) ด้วยวิธี ATK

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 มกราคม 2565

โดยกดเข้าลิงค์นี้ https://forms.gle/BdXq4e2iWLJXzVK17
หรือ Scan QR Code ด้านบนนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์เฉพาะกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โทร.054-237399 ต่อ 4114 (ในวันเวลาราชการ)

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง