ชูไอเดีย "เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว" หนุนคนพิการ-ผู้สูงวัยเข้าถึงบริการสังคม

22 ธันวาคม 2564

ชูไอเดีย"เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว" หนุนคนพิการ-ผู้สูงวัยเข้าถึงบริการสังคมผ่านแพลตฟอร์ม Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย ทั้งนี้เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งข้อมูลและภาพถ่ายสถานที่สาธารณะที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงวัยผ่าน Line Chatbot เริ่มวันนี้ถึง28 ก.พ.65 เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและเพื่อเตรียมผลักดันเข้าสู่การจัดการเมืองยั่งยืน Inclusive City ต่อไป สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  (เครดิต-เพจfacebook สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ: ThaiHealth)

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง