เลื่อนพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

4 มกราคม 2565

เลื่อนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา เลื่อนการจัดพิธีไหว้ครู จากวันที่ 6 มกราคม 2565 ➡️เป็นวันที่ 20 มกราคม 2565
<img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb0/1/16/1f3af.png" alt="

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง