คณะกรรมการส่งเสริมกิจการม.ราชภัฏลำปาง พิจารณาคัดเลือกทุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง ปี 2564

21 มกราคม 2565

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2564 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประเภททุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 ทุน ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

 

https://www.facebook.com/140674406016664/posts/4746481372102588/?d=n   

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง