การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ภาคเรียนที่ 2/2564

26 มกราคม 2565

การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น

ภาคเรียนที่ 2/2564

ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่คณะที่ตนเองสังกัด ตั้งแต่บัดนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาฯ

ประกาศผลการเรียนดีเด่น

ประกาศผลงานดีเด่น

แบบคำขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาฯ

ผลการเรียนดีเด่น

ผลงานดีเด่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานแนะแนวฯ โทร 054-237399 ต่อ 4102

FB: งานแนะแนวฯ ม.ราชภัฏลำปาง

E-mail : guidance.lp@gmail.com

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง