กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำวัง

25 กุมภาพันธ์ 2563

คลิ๊กดูรปภาพ

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำวัง เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ บริเวณหน้าอาคารมิวเซียมลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง