แนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

25 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ในการนี้ เบื้องต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับแจ้งจากร้านถ่ายภาพที่นักศึกษาที่ได้เคยถ่ายภาพชุดครุยเดิม ขอให้นักศึกษาได้ประสานติดต่อกลับทางร้านเพื่อถ่ายภาพหน้าตรง (ชุดครุยใหม่) ดังนี้

ร้านนิวเลเซอร์ 2 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร้าน style สตูดิโอ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยร้านถ่ายภาพดังกล่าว จะดำเนินการถ่ายภาพใหม่ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ inbox เพจ Facebook : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หรือ 054-237399 ในวันและเวลาราชการ

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง