รับสมัครสอบ e-Exam ประจำปี 2565

29 เมษายน 2565

เตรียมตัวกันให้พร้อม 10 พ.ค. 2565 รับสมัครสอบ e-Exam ประจำปี 2565
ทั้งนี้ ท่านสามารถ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนการสมัครสอบภาค ก ปี 65 แบบ e-Exam
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ทาง: https://job3.ocsc.go.th
(การกรอกข้อมูลล่วงหน้าไม่ใช่การสมัครสอบ)
ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ /การรับสมัครงาน
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
FB : งานแนะแนว ม.ราชภัฏลำปาง

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง