ทุนการศึกษา มูลนิธิกำลังใจ

27 พฤษภาคม 2565

มูลนิธิกำลังใจ รับสมัครทุนการศึกษาโครงการ “กำลังใจสร้างครูของชาติ” , “คุณหมอของกำลังใจ” และ “Gumlungjai Scholars” ประจำปี 2565 เพื่อช่วยเหลือ และมอบโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์มุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการศึกษาต่อในคณะและสาขาวิชาต่างๆ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

1. โครงการกำลังใจสร้างครูของชาติ ปีละ 30,000 บาท

2. โครงการคุรหมอของกำลังใจ ปีละ 50,000 บาท

3. โครงการ Gumlungjai Scholars ปีละ 40,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2565

ส่งใบสมัครไปยังมูลนิธิกำลังใจ 57/6 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

รับเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น

ติดต่อสอบถามได้ทางแฟนเพจ มูลนิธิกำลังใจ https://www.facebook.com/GUMLUNGJAI9/

โทร 081-7366922

รายละเอียดและใบสมัคร

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง