พิธีทำบุญทักษิณานุปทาน เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

6 มิถุนายน 2565

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง