ประกาศกำหนดการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ฯ 2565

8 มิถุนายน 2565

กิจกรรมรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัย 2565
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
http://www.snk.lpru.ac.th/activity/userfiles/files/c2002b5cdee35a60c38e7d3b5e5f041f.pdf


http://www.snk.lpru.ac.th/activity/userfiles/files/95d0045caffc12b47db3c8dd4e0734e9.pdf

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง