ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

15 มิถุนายน 2565

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก (วันไข้เลือดออกอาเซียน) ASEAN Dengue Day โดยแจกทรายอะเบท ยากันยุง ให้นักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย เข้าทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง เพื่่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยมีนายกองค์การบริหารนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คลิกดูภาพเพิ่มเติม

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง