กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 9 เพื่อถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

16 มิถุนายน 2565

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่  และสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง จำนวน 15 แห่ง ได้กำหนดจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 9 เพื่อถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง "90 พรรษา  90 ล้านซีซี" โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม  พ.ศ. 2565  ณ หอประชุมจันทน์ผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง