พิธีไหว้ครู 2564-2565

21 มิถุนายน 2565

✨“ ประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง “ ✨

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง