ขอเชิญชวนชาวราชภัฏลำปางทุกท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

21 มิถุนายน 2565

ขอเชิญชวนชาวราชภัฏลำปางทุกท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง ชั้น 3 โซนหน้าโรบินสัน ตั้งแต่วันที่ 20-30 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00-19.00 น.

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง