ร่วมงานบริจาคโลหิต CPF

4 มีนาคม 2563

รูปภาพเพิ่มเติม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยนายบรรจง สมศรี นำอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

ร่วมบริจาคโลหิต

ณ อาคารบุญชูตรีทอง รร.บุญวาทย์ฯ

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้จัดงาน 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง