ขอเชิญนักศึกษา รหัส 64 -65 ติดต่อขอรับชุดตรวจ ATK

23 กันยายน 2565

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย
“เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง” ประจำปีการศึกษา 2564 และ 2565 โดยจัดเป็นกิจกรรมออนไลน์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้นักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมได้
ทั้งนี้ได้จัดชุด ATK ให้กับนักศึกษา รหัส 64 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์  
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษารหัส 64 และ 65  ติดต่อขอรับชุดตรวจ ATK
ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง