ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

28 กันยายน 2565

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ขอรับพระราชทานหมวก ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” มีนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางลงทะเบียนสมัครขอรับพระราชทานฯ แล้วนั้น
กองพัฒนานักศึกษาจึงแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานหมวก ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานฯ ในลำดับต่อไป
 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง