รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

19 มีนาคม 2563

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และวัดไข้ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาผู้เข้าสอบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ภาพการรณรงค์เพิ่มเติม คลิ๊ก

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง