ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักม.ลำปาง ผู้ที่สมัครรอบที่ 1 – 3 ปี 2566

19 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้ที่สมัครรอบที่ 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2566
ที่ผ่านการพิจารณารอบที่ 1 - 3
ตามรายชื่อ และยังคงค้างชำระค่าบำรุงหอพัก
ให้ดำเนินการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 503-0-86841-0
แนบหลักฐานการชำระเงินตามลิ้งค์ HTTPS://SHORTURL.ASIA/7AEHL
ภายในวันที่ 30 พ.ค. 2566 เท่านั้น
ทั้งนี้หากไม่ชำระเงินตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ อนุญาตให้นักศึกษารายอื่นต่อไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม -​ จองหอพักนศ. 
เพจ : หอพักนักศึกษาภายใน ม.ราชภัฎลำปาง
054 -​237399 ต่อ 4106 (วันเวลาราชการ)
เพจ : งานจัดการทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ ม.ราชภัฏลำปาง
054 -​237399 ต่อ 1700,1701 หรือ 1702 (วันเวลาราชการ)

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง