ประชุมชี้แจงการยื่นกู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่าต่อเนื่องฯและรายใหม่

23 พฤษภาคม 2566

ประชุมชี้แจงการยื่นกู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่าต่อเนื่องฯและรายใหม่

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เข้าร่วมประชุม ได้ที่ https://www.facebook.com/studentloan.LPRUmaster

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง