กำหนดการส่งเอกสารยื่นกู้ ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องฯและรายใหม่

23 พฤษภาคม 2566

กำหนดการส่งเอกสารยื่นกู้ ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องฯและรายใหม่

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2566

ผ่าน Apps : กยศ.Connect

ผ่านระบบ DSL ที่นี่ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง