ขอเชิญชวนนศ.ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2566

1 มิถุนายน 2566

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนศ.ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2566
ตั้งแต่บัดนี้ -7 มิถุนายน 2566
โดยร่วมทำแบบทดสอบความรู้ โทษของบุหรี่ไฟฟ้า เพียงผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ☑️
รับชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง
สแกน qr code หรือคลิกลิ้งค์
 
ปล.อ่านคำถาม ก่อนเลือกคำตอบดีๆ นะ                  </p>
                  
                </div>
                              </div>
            
            </div><!-- row end --> 
                   
          
          </div><!-- inner custom column end -->
          
        </div><!-- doc body wrapper end -->
        
<!-- ||||||||| { Loing Zone }||||||||||  -->
        
<!-- ||||||||| { Loing Zone }||||||||||  -->
      
      </div><!-- row end -->
    
    </div><!-- container end -->
  
  </div><!-- content wrapper end -->
<!-- ||||||||| { Footer Zone }||||||||||  -->
  <div id=
 • ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา

  กองพัฒนานักศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
  ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา 054 237 399 ต่อ งานบริหารทั่วไป 4112 งานกิจกรรม 4111 งานธุรการ 4111 งานพยาบาล 4104 งานแนะเเนว 4109 งาน กยศ. 4103
  กรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน 1.นายสุรศักดิ์ ประกัน โทร.084 9957 906 2.นายบัณฑิต โบสถ์ทอง โทร.081 1567 868

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง