หอพักนักศึกษา ภายใน เตรียมความพร้อมในการดูแลนักศึกษากลับเข้าหอพัก

23 พฤษภาคม 2563

เจ้าหน้าที่หอพักและแม่บ้านหอพักนักศึกษาภายใน ม.ราชภัฏลำปาง ได้แก่ หอพักหญิงราชาวดี หอพักหญิงอินทนิล หอพักชายทานตะวัน  เตรียมความพร้อมในการดูแลนักศึกษา ที่อยู่ต่างจังหวัดเดินทางกลับเข้าสู่หอพัก โดยมีมาตรการดูแล ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเบื้องต้น มีการกรอกประวัติ OPD (เพื่อเก็บประวัติข้อมูลการเดินทาง) ทำการวัดไข้ พร้อมบริการเจลล้างมือให้แก่นักศึกษา และผู้ปกครองที่เข้ามาส่งบุตรหลาน โดยมีรุ่นพี่คณะกรรมการหอพักภายในร่วมกิจกรรมดูแลรุ่นน้องเข้าหอพักภายในด้วย

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง