ข่าวสารและกิจกรรม

งานพยาบาลร่วมกับงานแนะแนว ประสานงานรพ.สต.ศรีหมวดเกล้า ทีมงานอสม.บ้านหนองหัวหงอก และเทศบาลเมืองเขลาง... More

คลิ๊กดูรูป กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดยนายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ... More

คลิ๊กดูรูปเพิ่มเติม วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดี... More

วันที่ 4 ส.ค. เวลา 09.00 น. นางสาวชุติมา ฤาชัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ร่วมออกปฏิบัติงานจัดระเบียบ... More

นักศึกษาหอพักภายใน ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ... More

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแล... More

งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  มอบทรายอะเบทให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที... More

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่จุ... More

วันที่  23 มิถุนายน 2563  นางสาวธิดารัตน์ ไชยสืบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยนางสา... More

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง