เอกสารดาวน์โหลด

แบบคำขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 1/2564 (ผลงานดีเด่น)

แบบคำขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 1/2564 (ผลการเรียนดีเด่น)

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยปริญญา อักษรย่อ ชุดครุยฯ

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยปริญญา อักษรย่อ ชุดครุยฯ (ฉบับที่ 2)

ระเบียบค่าใช้จ่ายกีฬานักศึกษา

ประกาศปฎิทินกิจกรรม 1/2564 (ฉบับใหม่) เปิดเทอม 5 ก.ค. 64

อัตราค่าใช้จ่ายสนามกีฬาฟุตบอล(หญ้าเทียม)

หลักเกณฑ์การใช้สนามหญ้าเทียม

ระเบียบการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ฉบับที่ 4)

ใบสำคัญรับเงิน ทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า

ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 1/2564

แบบฟอร์มขอซ่อมกิจกรรม

แบบคำร้องขอแก้ไขชั่วโมงกิจกรรม

ประกาศ การใช้สนามกีฬาฉบับที่ 2

แบบบันทึกรายงานการกระทำผิดวินัยPDF

แบบบันทึกรายงานการกระทำผิดวินัย

แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ

แบบ ชร.02 คำร้องขออนุญาตต่ออายุชมรม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการกำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาล

แบบฟอร์มขออนุญาตจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 63

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง