ข่าวสารและกิจกรรม

https://www.facebook.com/dsd.lpru/posts/3165030186914389https://www.facebook.com/dsd.lpru/posts/3165... More

ราชภัฏลำปางรณรงค์ กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก   http://www.lpnh.go.th/icenter-h... More

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 เข้าร่วม โครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทย... More

งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่อาศัยอ... More

กำหนดการส่งเอกสาร กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2563  ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่น ส่... More

นักศึกษาวิชาทหารนายใดที่มีความประสงค์จะเรียนต่อวิชาทหารในชั้นปีที่ 3 4 และ 5 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที... More

เชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และกลุ่มผู้นำนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ร่วมโครงการอบรมเชิง... More

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรม #วันงดดื่มสุราแห่งชาติ2563 คิดให้ดีก่อนตอบ เพียงทำแบบท... More

ขอเชิญชวนนักศึกษาราชภัฏลำปาง ใช้ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติกในการใส่สิ่งของต่างๆ มาร่วมรณรงค์เพื่อลดโล... More

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรม  วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2563  เพียงทำแบบทดสอบ ผ่านเกณฑ... More

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง