ข่าวสารและกิจกรรม

นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจหอพักเครือข่าย และเจ้าหน้าที่งานพย... More

จิตอาสาปลูกต้นไม้

2 มิถุนายน 2563

รูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก จิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา... More

งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มอบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "โรคไข้เลือดออก" ให้กับคณ... More

จัดการประชุมหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เตรียมความพร้อมในการดูแลนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจาก... More

เจ้าหน้าที่หอพักและแม่บ้านหอพักนักศึกษาภายใน ม.ราชภัฏลำปาง ได้แก่ หอพักหญิงราชาวดี หอพักหญิงอินทนิล ... More

นักศึกษาหอพักภายใน ติดสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563   ซึ่งตรงกับ... More

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายสี ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนั... More

ภาพถ่ายเพิ่มเติม https://m.facebook.com/pg/dsd.lpru/photos/?tab=album&album_id=2965408853543191... More

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม... More

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง