ข่าวสารและกิจกรรม

โรคอหิวาตกโรค

13 มิถุนายน 2563

  #อหิวาตกโรค #อหิวาตกโรคเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรีย #ใส่ใจการกินเลือก... More

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 4 และ 5 สามารถเข้ามาแอดไลน... More

คู่มือกิจกรรมนักศึกษาประกอบด้วย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆที่สำคัญทางกองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการแ... More

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคเรียน 1/63 ในวันที่ 8 มิ.ย.นี้ โดยยังปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน/ประกาศจังหว... More

จากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กองทัพบก ต้องเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับรา... More

หอพักเครือข่าย ม. ราชภัฏลำปาง ร่วมช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ... More

ถ่ายทอดสดการดำเนินการเกี่ยวกับกับการกู้ยืมเงิน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง https://www.facebook.com... More

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ งาน กยศ.... More

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง