วันที่
รายละเอียด
 
12 กันยายน 2560 คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์  
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา  
เวลา : 08.00-16.00
16 กันยายน 2560 จิตอาสาพี่เลี้ยงอาหารและมอบของใช้ให้น้อง  
สถานที่ : โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหนองแขม อาโอยาม่า  
เวลา : 08.00-16.00
30 มีนาคม 2559 กิจกรรมจิตอาสา  
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เวลา : 08.00-16.00
6 กันยายน 2560 รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ  
สถานที่ : ห้องประชุม 1315 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
เวลา : 08.00-12.00
16 สิงหาคม 2560 รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้าง  
สถานที่ : ห้องประชุม 1315 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
เวลา : 09.00-12.00
19 กันยายน 2560 รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บ.สยามยามาโตะ จำกัด (SYS Steel)  
สถานที่ : ห้องประชุมโอฬารรัตน์  
เวลา : 08.00-12.00
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 160 1 2 3 4 5