วันที่
รายละเอียด
 
19 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการพิธีไหว้ครู 2561 คณะครุศาสตร์  
สถานที่ : หอประชุมใหญ่  
เวลา : 13.00-16.00
19 กรกฎาคม 2561 พิธีไหว้ครู 2561 คณะครุศาสตร์  
สถานที่ : หอประชุมใหญ่  
เวลา : 13.00-16.00
19 กรกฎาคม 2561 พิธีไหว้ครู 2561 คณะวิทยาการจัดการ  
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ  
เวลา : 12.30-16.30
18 กรกฎาคม 2561 ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ คณะวิทยาการจัดการ  
สถานที่ : ห้องประชุมธัญกร  
เวลา : 08.30-16.00
20 กรกฎาคม 2561 อบรมการแสดงและการแลกเปลี่ยนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม(1)  
สถานที่ : คณะวิทยาการจัดการ  
เวลา : 08.00-16.30
14 กรกฎาคม 2561 ปั้นดินให้เป็นดาว  
สถานที่ : ห้องประชุมธัญกร คณะวิทยาการจัดการ  
เวลา : 08.00-16.00
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 288 1 2 3 4 5