วันที่
รายละเอียด
 
6 พฤศจิกายน 2560 แสดงความยินดีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอร์ฟแวร์(กลุ่ม2)  
สถานที่ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
เวลา : 09.00-17.00
6 พฤศจิกายน 2560 แสดงความยินดีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอร์ฟแวร์(กลุ่ม1)  
สถานที่ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
เวลา : 09.00-17.00
3 พฤศจิกายน 2560 โครงการคืนสู่เหย้านิเทศศาสตร์  
สถานที่ : ลานกกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์  
เวลา : 09.00-18.00
6 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมจัดซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิต(สาขาการผลิต)  
สถานที่ : อาคารสาขาการผลิต  
เวลา : 14.00-19.00
5 พฤศจิกายน 2560 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์  
สถานที่ : วัดประตูต้นผึ้ง  
เวลา : 08.00-12.00
22 กันยายน 2560 อบรมทำอาหารไทยสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน  
สถานที่ : อาคารคหกรรม  
เวลา : 09.00-17.00
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 187 1 2 3 4 5