วันที่
รายละเอียด
 
12 มกราคม 2561 คณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สาขาคณิตศาสตร์  
สถานที่ : โรงเรียนละอออุทิศ  
เวลา : 08.00-12.00
15 มกราคม 2561 อบรมการสร้างแฟนเพจเว็บไซต์ธุรกิจบนFacebook  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 06.30-20.00
15 มกราคม 2561 อบรมการพิมพ์ด้วยโปรแกรมMicrosoft office word  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 16.30-20.00
15 มกราคม 2561 อบรมออกแบบโปสเตอร์กราฟิิกให้ความรู้ฉบับการ์ตูน  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 16.30-20.00
19 ธันวาคม 2560 คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันมวย"เขลางค์นครเกมส์"  
สถานที่ : สนามกีฬามหาวิทยาลัย  
เวลา : 13.00-22.00
17 มกราคม 2561 การบริหารความเสี่ยงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา(เช้า)  
สถานที่ : อาคารคณะวิทยาการจัดการ  
เวลา : 08.00-17.30
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 228 1 2 3 4 5