วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563

กิจกรรม

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินี (ออนไลน์) - (กิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 2 มิถุนายน 2563        เวลา : 9.00-12.00
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 - (กิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 4 มิถุนายน 2563        เวลา : 13.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา

 

วันสถาปนาวิทยาลัยครูลำปาง (ออนไลน์) - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 9 มิถุนายน 2563        เวลา : 09.00-12.00 น .
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง