วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2563

กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 - (กิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 4 มิถุนายน 2563        เวลา : 13.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง