วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรม

คณะกรรมการอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่น 6 - (กิจกรรมหลักของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 6 พฤศจิกายน 2563        เวลา : 08.00-22.00
สถานที่ : หอประชุมใหญ่

 

อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่น 7 - (กิจกรรมหลักของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 13 พฤศจิกายน 2563        เวลา : 08.00-22.00
สถานที่ : หอประชุมใหญ่

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง