วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรม

อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(1) - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 9 พฤศจิกายน 2564        เวลา : 9-11 พย 64
สถานที่ : หอประชุมใหญ่

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง