วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565

กิจกรรม

เลือกตั้งนายกสโมสรคณะวิทยาการจัดการ - ()
วันที่จัดกิจกรรม : 2 มีนาคม 2565        เวลา : 08.00-15.00
สถานที่ : ออนไลน์

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง