วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565

กิจกรรม

วิทยาศาสตร์นิทัศน์ 18 สค 65 - (กิจกรรมรองของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 18 สิงหาคม 2565        เวลา : 08.30-17.30
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง