วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566

กิจกรรม

สัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 1 มีนาคม 2566        เวลา : 0830-1600
สถานที่ : โอฬารรัตน์

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง