วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566

กิจกรรม

ราชภัฏลำปางรณรงค์เลือกตั้ง สส. 2566 - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 9 พฤษภาคม 2566        เวลา : 09.00-18.00
สถานที่ : หอนาฬิกา สะพานขาว

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง