วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563

กิจกรรม

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ - (กิจกรรมหลักของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 3 กันยายน 2563        เวลา : 09.00-15.30
สถานที่ : ห้องผลิตสื่อ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง