วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564

กิจกรรม

ละครเวทีภาษาจีน - (กิจกรรมรองของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 27 ตุลาคม 2564        เวลา : 13.00-16.30
สถานที่ : หอประชุมเอื้องหลวง

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง