คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพักเครือข่าย และแจกหน้ากากอนามัยให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

10 มิถุนายน 2563

นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจหอพักเครือข่าย และเจ้าหน้าที่งานพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ออกตรวจเยี่ยมหอพักเครือข่าย ม.ราชภัฏลำปาง 27 หอพัก พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมนักศึกษา แจกหน้ากากอนามัย ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เพื่อ เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2563

คลิ๊กรูปเพิ่มเติม

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง